ภาพกิจกรรม
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอปีงบประมาณ 2567

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอปีงบประมาณ 2567

322

19 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญทุกท่าน
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

335

26 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30น. 
ณ ลานพระบรมรูป ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567 

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2488

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30น. ณ ลานพระบรมรูป ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2488

335

19 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

321

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอ วันที่ 11 มกราคม 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอ วันที่ 11 มกราคม 2567

321

11 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันอาซูรอในเขตเทศบาลตำบลมายอ

โครงการจัดงานวันอาซูรอในเขตเทศบาลตำบลมายอ

1197

2 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยฯ ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 66

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยฯ ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 66

1246

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลมายอ

ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลมายอ

859

22 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบป้าย Clean food good test แก่สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร

มอบป้าย Clean food good test แก่สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร

867

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

860

8 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

850

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลมายอ ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้าในการตรวจคัดกรองโควิด เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการจับ

ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลมายอ ร่วมกับ PCU มายอ ได้ออกตรวจคัดกรองเชิ้อโควิท - 19 (atk) บริเวณตลาดสดสามเเยกมายอ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้าในการตรวจคัดกรองโควิด เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการจับ

963

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

863

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาเตรียมความพร้อม ทำความสะอาด เส้นทางสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล"ชวน วิ่ง ชิลล์อ@มายอ"

จิตอาสาเตรียมความพร้อม ทำความสะอาด เส้นทางสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล"ชวน วิ่ง ชิลล์อ@มายอ"

835

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

839

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลมายอ

การแข่งกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลมายอ

1124

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแสดงปันจักศีลัต ณ เทศบาลตำบลมายอ

การแสดงปันจักศีลัต ณ เทศบาลตำบลมายอ

1155

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าสุนัตหมู่ การเข้าสุนัตหมู่ เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลมายอ

โครงการเข้าสุนัตหมู่ การเข้าสุนัตหมู่ เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลมายอ

1134

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการเข้าตรวจคัดกรอง atk / ผู้ฉีดวันป้องกันโรคโควิด ตามนโยบาลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ดำเนินการเข้าตรวจคัดกรอง atk / ผู้ฉีดวันป้องกันโรคโควิด ตามนโยบาลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

1031

7 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565

วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565

1151

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...