ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30น. ณ ลานพระบรมรูป ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2488
862
19 มีนาคม 2567