คณะผู้บริหาร
 • นายยะยูโซะ แม็งมาแอ

  นายกเทศมนตรีตำบลมายอ

  โทร:098-7408640

 • สิบตรีมะดารี สะนิ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลมายอ

  โทร:089-2956992

 • นางคอดีเยาะ เจะมะ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลมายอ

  โทร:0612352518

 • นายมูฮำหมัดนัสเซอร์ เจะมามุ

  เลขานุการเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:084-7476209

 • นายยารี กือจิ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมายอ

  โทร:-