เทศบาลตำบลมายอ
บุคลากร

นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

facebook

เว็บไซต์


https://forms.gle/DW1fcNXv1dvnYjib7
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 

https://forms.gle/8K5LUf3GGrpNeE1R8
แบบประเมินความพึงพอใจ

https://forms.gle/o41DFwmdTqrtF4LH6
จองคิวออนไลน์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย


 

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งาน

Free-counter-plus.com
 


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่