ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลมายอ

47 หมู่ที่ 1 ถนนสาย ปาลัส - มายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

โทรศัพท์ : 073-497-098 โทรสาร : 073-497-098

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mayo.go.th

Google Map
เดินทางไปทต. มายอ