ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาลาเซาะดูกู-หน้าถนนเทศบาล ซ.14 ม.2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
1 ธันวาคม 2564

214


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบาลาเซาะดูกู-หน้าถนนเทศบาล ซ.14 ม.2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก