ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายบ้านโต๊ะอิหม่าม-คลองไส้ไก่ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
7 มกราคม 2565

223


ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายบ้านโต๊ะอิหม่าม-คลองไส้ไก่ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก