ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คก.ก่อสร้างคูระบายน้ำชลประทาน-แอลิง ชุมชนดูกู ม.2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
22 พฤษภาคม 2565

341


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คก.ก่อสร้างคูระบายน้ำชลประทาน-แอลิง ชุมชนดูกู ม.2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก