ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง
3 เมษายน 2566

856


 ประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง