ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
27 มกราคม 2567

387


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ของเทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดย นายยะยูโซะ แม็งมาแอ  นายกเทศมนตรีตำบลมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทวนสอบระบบจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่3 ต.มายอ ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE X RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลก เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดในวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567

ทำการเผยแพร่ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่และพนักงานกองสาธารณสุขฯ เมื่อวันที่  22 มกราคม 2567