ภาพกิจกรรม
กิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2566
742
25 มกราคม 2566

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 นายยะยูโซะ แม็งมาแอ และทีมบริหารเทศบาลตำบลมายอ ร่วมกิจกรรมพบปะคณะกรรมการมัสยิดศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ร่วมกับศูนย์สันติวิธี และกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2566