กองการประปา- บุคลากรกองการประปา

ชื่อ-สกุล : นายมะนาสิต สาแม็ง
ตำแหน่ง : พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
กลุ่มงาน : กองการประปา
ลักษณะของงาน : กองการประปา
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอายิ เจะโด
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตน้ำประปา
กลุ่มงาน : กองการประปา
ลักษณะของงาน : กองการประปา
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่