แผนการดำเนินงานประจำปี- ข้อมูลทั่วไปแผนการดำเนินงานประจำปี

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2563
        /รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563.xls
- แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
       /แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562.xls


 
 


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่