มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องท- ข้อมูลทั่วไปมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องท

 

/คำสั่งเทศบาลตำบลมายอ เรื่อง การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ.jpg


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่