นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ- ข้อมูลทั่วไปนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานีได้คัดเลือกเทศบาลตำบลมายอ
เพื่อตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่