ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง- ข้อมูลทั่วไปประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

- ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2563 ภ.ด.ส.3
   แนบไฟล์ /แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf
- ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563/ประกาศขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่