รายงานผลการสำรวจความพึงพอในการให้บริการ- ข้อมูลทั่วไปรายงานผลการสำรวจความพึงพอในการให้บริการ

 

 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอในการให้บริการ

      -
แบบสรุปประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563

 


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่