รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ป- ข้อมูลทั่วไปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ป

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
- สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2564 ทางเทศบาลมายอไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องงดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่