ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลมายอ

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี  2563

  โพสต์ : 17  2563 เวลา 14:22:58

 


บุคลากร

นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่