ประกาศเทศบาลตำบลมายอ เรื่อง แจ้งราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยสมาคมอิหม่าม-ชลประทาน บริเวณชุมชนบ้านจ๊ะ หมู่มี่ 1- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศเทศบาลตำบลมายอ เรื่อง แจ้งราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยสมาคมอิหม่าม-ชลประทาน บริเวณชุมชนบ้านจ๊ะ หมู่มี่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลมายอ เรื่อง แจ้งราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยสมาคมอิหม่าม-ชลประทาน

  โพสต์ : 29  2564 เวลา 11:13:17

 


บุคลากร

นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่