ประกาศเทศบาลตำบลมายอ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกสายโต๊ะปิเยาะ(ชุมชนจ๊ะ) หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศเทศบาลตำบลมายอ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกสายโต๊ะปิเยาะ(ชุมชนจ๊ะ) หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ประกาศเทศบาลตำบลมายอ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติก
สายโต๊ะปิเยาะ(ชุมชนจ๊ะ) หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี


  โพสต์ : 17  2563 เวลา 15:20:53

 


บุคลากร

นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่