เทศบาลตำบลมายอ

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: บริการประชาชน

 เทศบาลตำบลมายอปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิก (อส.) และตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลมายอปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิก (อส.)
และตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564
 7  2564 |  873 ผู้ชม |   873 โหลด 


บุคลากร

นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่