เทศบาลตำบลมายอสร้างอัลบั้ม

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  
15 สิงหาคม 2563 .นายหะมะ เจะเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลมายอ มอบหมายให้ นายสุรเดช หะสาเมาะ รองนายกเทศมนตรีตำบลมายอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมายอร่วมกิจกรรมใน #โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)นูรุลยันนะห์ มายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
#การฝึกอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการยาเสพติดและการรู้เท่าทัน ป้องกันตัวเองจากยาเสพติดชนิดต่างๆ การสันทนาการ เล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
#กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลมายอ บ้านพักเด็กและครอบครัวปัตตานี รร.เอกชนในเขตเทศบาล
#ก่อนการเข้าร่วมกิจจกรรมมีการคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิ และทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยเจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่
เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่