รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อมูลทั่วไป


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
/datas/ckfinder/file/งบแสดงฐานะการเงิน 61(1).pdf

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com